Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
     
"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Nyerteseknek


FELHÍVJUK MINDEN NYERTES PÁLYÁZÓNK FIGYELMÉT, HOGY AZ ALÁBB OLVASHATÓ DOKUMENTUMOKAT EGYESÜLETÜNK SEGÍTŐ SZÁ
NDÉKKAL BOCSÁTOTTA KÖZRE, AZONBAN A HACS WEBOLDALA NEM TEKINTHETŐ JOGFORRÁSNAK!
EBBŐL ADÓDÓAN KÉRÜNK MINDENKIT, HOGY KIFIZETÉSI KÉRELMÉNEK BENYÚJTÁSA ELŐTT, ILLETVE  A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEKET MEGELŐZŐEN TEKINTSE ÁT A PÁLYÁZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKAT, LÁTOGASSON EL AZ ÚMVP ÉS AZ MVH WEBOLDALÁRA!


 

 Hová és milyen módon kell benyújtani a kifizetési kérelmeket?

2012. június 1.

Az elmúlt időszakban számos problémát okozott az, hogy a folyamatos jogszabályi változások, továbbá a megnyíló új jogcímek esetében alkalmazott eltérő szabályok között a kifizetési kérelmek benyújtása kapcsán nehéz kiigazodni! Ebben szeretnénk segíteni egy kicsit azzal, hogy az alábbi információk csak tájékoztató jellegűek éa a mai napi állapotokat tükrözik! Kérjük, hogy kifizetési kérelem benyújtása előtt tekintse át a projektjére vonatkozó jogcímrendelet vonatkozó részét, továbbá az aktuális MVH közleménykeet!

1. lépés: A támogatási határozat alapján kérjük azonosítsa be, hogy mely jogcímrendelet alapján részesül támogatásban! Ez azért fontos, mert ezekhez más más szabályok kötődnek! Ezek a következők lehetnek:
 
122/2009. (IX.17.) FVM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - ez az első LEADER pályázati kör volt (LEADER TK1)

76/2011. (VII.29.) VM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - ez a második LEADER pályázati kör volt (LEADER TK2)

 
136/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - ez az első mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör volt! (MIKRO TK1)
 
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet "A mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - ez a második mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör volt (MIKRO TK2)
 
47/2012. (V.11.) VM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - ez a harmadik mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör (MIKRO TK3)

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet és 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - első turizmusfejlesztéses pályázati kör (TURIZMUS TK1)

44/2011. (V. 26.) VM rendelet  "A turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - második turizmusfejlesztéses pályázati kör (TURIZMUS TK2)


135/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatások részletes feltételeiről" - az első és második falumegújítási pályázati körben is ezt a rendeletet kellett alkalmazni (FALU TK1 és TK2)

138/2008. (X. 18.) FVM rendelet "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről" - az első és második vidéki örökség pályázati körben is ezt a rendeletet kellett alkalmazni (VIDÉK TK1 és TK2)


2. lépés: Kérjük válassza ki a jogcímrendelet alapján az Önre vonatkozó, a kifizetési kérelmekkel kapcsolatos szabályokat!

122/2009. (IX.17.) FVM rendelet esetében - első LEADER pályázati kör (LEADER TK1) - "(...) 10. § (1) Kifizetési kérelmet - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájába lehet benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon, postai úton vagy elektronikus úton ügyfélkapun keresztül."
benyújtás módja: postai vagy elektronikus
benyújtás helye:
Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület / 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
                            elektronikus beadás esetén MVH, ügyfélkapun keresztül

76/2011. (VII.29.) VM rendelet esetében második LEADER pályázati kör (LEADER TK2) - "(...) 22. § (1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B. § szerinti időszakokban elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun vagy postai úton keresztül az MVH regionális kirendeltségéhez kell benyújtani. Az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás használata esetén a kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."
benyújtás módja: postai vagy elektronikus
benyújtás helye: MVH Zala Megyei Kirendeltsége / 8901 Zalaegerszeg, Pf. 142.
                            elektronikus beadás esetén MVH, ügyfélkapun keresztül


136/2008. (X. 18.) FVM rendelet esetében -első mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör - "(...) 8. § (1) A kifizetési kérelmet postai úton vagy amennyiben annak feltételei fennállnak, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani. A kifizetési kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus benyújtás esetén elektronikus űrlapon, szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez."
"(...) (3) A postai úton benyújtott kifizetési kérelmet
a) a 2008. október 19. és a 2009. január 10. közötti támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában az MVH-hoz,
b) a 2009. január 10-ét követően meghirdetésre kerülő támogatási időszakban benyújtott és támogatásban részesített támogatási kérelmek vonatkozásában - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint - a beruházás helye szerint illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához,"

benyújtás módja: postai vagy elektronikus
benyújtás helye: 2009. január 10 után benyújtott támogatási kérelmek esetében Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület / 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
2008. október 19. és 2009. január 10. után benyújtott támogatási kérelmek esetében MVH Zala Megyei Kirendeltsége / 8901 Zalaegerszeg, Pf. 142.
elektronikus beadás esetén MVH, ügyfélkapun keresztül

33/2011. (IV. 28.) VM rendelet esetében -második mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör- "(...) 13. § (1) A kifizetési kérelmet a 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz."
benyújtás módja: elektronikus
benyújtás helye: MVH ügyfélkapun keresztül


47/2012. (V.11.) VM rendelet esetében -  harmadik mikrovállalkozásfejlesztéses pályázati kör - "(...) 12. § (1) A kifizetési kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az MVH-hoz."
benyújtás módja:  elektronikus
benyújtás helye: MVH ügyfélkapun keresztül

137/2008. (X. 18.) FVM rendelet és 160/2009. (XI. 19.) FVM rendelet "(...) l" - első turizmusfejlesztéses pályázati kör (TURIZMUS TK1)

44/2011. (V. 26.) VM rendelet "(...)" - második turizmusfejlesztéses pályázati kör (TURIZMUS TK2)


 


________________________________________________________________________________________________

 

Megvalósítási határidők és kifizetési kérelmek benyújtása

 
2010. december 23-ai hatállyal, majd 2011. július 1-jei hatállyal módosult a 23/2011. (IV.17) FVM rendelet. Mindezen változások a pályázatok kifizetési kérelmeinek benyújtását és a megvalósítás ütemezését érintik!

Vázlatosan annyiban áll a változtatás lényege, hogy a nyerteseknek a támogatási határozat kézhezvételétől számított 9 hónapon belül kifizetési kérelmet kell benyújtani, a fenti jogszabályban meghatározott feltételek szerint!
 
Kérjük alaposan tekintsék át a pályázatuk szempontjából releváns kifizetési kérelmek MVH közleményeit! Ezeket a "Pályázatok" menüpont alatt találhatja meg (2011. június 27-i bejegyzés alatt) honlapunkon! ugrás a pályázatok menüponthoz
Továbbá kérjük, hogy a 23/2011. (IV.17) FVM rendeletet - különösen a 24.§-t - részletesen ismerjék meg, hiszen ez a jogszabályi alapja a fenti eljárásnak!

Módosultak a kifizetési időszakok 2011-ben!

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy módosult a III. tengely és a LEADER nyertes pályázatokra vonatkozó kifizetési kérelmek benyújtási időszakára vonatkozó szabályozás. A 2011. december 31-ig (jelen állapot szerint!) érvényes kifizetési kérelmek dokumentációja az alábbi linkre kattintva érhető el:

ugrás a pályázatok menüponthoz ( 2011. június 27-i bejegyzésben találja meg a keresett anyagot!)


Tájékoztató helyszíni ellenőrzésekről (MVH)

Az MVH hivatalos oldalán a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatban tájékoztató olvasható, melyet minden érintett figyelmébe ajánlunk!
A szóban forgó dokumentum elérhető az alábbi linken: tájékoztató
 
Segítő szándékkal közzé tesszük Horváth Tamás Úr (MVH Zala Megyei Kirendeltsége
Helyszíni Ellenőrzési Osztály) által készített powerpoint bemutatót, mely szintén hasznos információkat tartalmaz a helyszíni ellenőrzésekkel kapcsolatban! Az említett dokumentum letölthető innen:

Rendezvényeket, képzéseket megvalósító nyertes pályázóink figyelmébe!

Szeretnénk felhívni nyertes pályázóink figyelmét a rendezvények és képzések megvalósítása kapcsán néhány fontos szempontra, melyek elengedhetetlenül szükségesek a megvalósításhoz és az eredményes elszámoláshoz!
Kérjük tekintsék meg az alábbi emlékeztetőket:

képzés

rendezvény

 

Kifizetéshez szükséges dokumentumokA nyertes ÚMVP pályázatok határozataiban megjelölt támogatási összegek kifizetési kérelmek benyújtásával hívhatók le! Mit kell tartalmaznia a kifizetési kérelemnek?

Erre  a kérdésre a választ az MVH által kibocsátott közleményekben találja meg!

III. tengely:
  Falumegújítás és fejlesztés: 55/2011. (III.25.) MVH Közlemény
  Vidéki örökség megőrzése: 52/2011. (III.25.) MVH Közlemény
  Mikrovállalkozások fejlesztése: 50/2011. (III. 25.) MVH Közlemény
  Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 54/2011. (III. 25.) MVH Közlemény

IV. tengely: 49/2011. (III. 25.) MVH Közlemény

Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az MVH minden kifizetési kérelem benyújtási időszak előtt új közleményt bocsájt ki, azért érdemes elelnőrizni, hogy adott időszakra vonatkozóan jó dokumentumokat használ-e! Az MVH közlemények itt érhetőek el, a keresés funkcióval tallózhatók: MVH közlemények
 

Kötelező arculati elemek!


Az ÚMVP projektek (III. és IV. tengely esetében egyaránt) megvalósítása során minden nyertes pályázó köteles alkalmazni a 23/2007. (IV.17) FVM rendelet 25.§-a alapján az Irányító Hatóság által meghatározott arculati elemeket!

Az ÚMVP weboldalán (www.umvp.eu) ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatás található, az egyes arculati elemek letölthetőek! ugrás a honlapra

A kedvezményezettek számára készített frissített arculati útmutató letölthető innen: útmutató

Arculati kézikönyv (korábbi) teljes verzió: arculati kézikönyv

A kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra
vonatkozó kötelezettségeiről szóló 15/2009 (IV.9.) IH közlemény letölthető innen: IH közlemény


Kérünk minden érintettet, hogy az ÚMVP honlapon a "Dokumentumtár" menüpont alatt az arculati követelményekre vonatkozó dokumentumokat tekintsék át! ugrás a honlapra
 

FELHÍVJUK MINDEN ÉRINTETT FIGYELMÉT, HOGY AZ ÚMVP HIVATALOS WEBOLDALÁN TALÁLHATÓ ARCULATI DOKUMENTUMOK HIÁNYOSAK - A TÁMOGATÁSBÓL MEGVALÓSULÓ HONLAPOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ ARCULAT BIZTOSAN HIÁNYZIK -, EZÉRT KÉRÜNK MINDENKIT HOGY A PROBLÉMÁK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN A KIFIZETÉSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSA ELŐTT EGYEZTESSENEK AZ MVH MEGYEI KIRENDELTSÉGÉVEL!
 

Tájékoztató az építési beruházásokhoz tartozó követelményekről


Azon nyertes projektek esetében, amelyeknél építési beruházás valósul meg, az alábbi követelményekre érdemes figyelni! MVH tájékoztató oldala elérhető innen: ugrás a honlapra
 
© 2009 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - Minden jog fenntartva