Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
     
"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Hírek

Vidékfejlesztési Program 2014-2020 tájékoztatási kötelezettségek...

2016. július 4.
Megjelent a tájékozttaási kötelezettségekre vonatkozó útmutató! Részletet a "Pályázatok" menüpont alatt olvashatók!
Ugrás az említett aloldalra! (katt ide!)
 


ZZSZ közgyűlés - a HFS elfogadása

2016. június 10.


A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2016. június 10-én 10 órai kezdettel tartotta meg azon közgyűlését melynek egyetlen, központi témája a Helyi Fejlesztési Stratégiamegtárgyalása volt. A közgyűlésen részvevők részletesen áttekintették az iH és az értékelők javaslatai alapján átdolgozott startégiát, majd azt az előterjesztésnek megfeleően. változatlan tartalom mellett elfogadták.


A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020-as időszakra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégiája az alábbi linkre kattintva érhető el: ZZSZ HFS
 

 

Összefoglaló a Tervezői Csoport 2016. június 7-i üléséről - javaslat a HFS véglegesítésére

2016. június 7.
A Tervezői Csoport utolsó ülésén az értékelők által tett javaslatok és a budapesti egyeztetésen elhangzottak szellemében módosított HFS végső egyeztetésére került sor Kerkazsnekirályon a Természetházban. A TCS ülésen 6 fő volt jelen. Konkrétan átbeszélésre került valemennyi tervezett intézkedés, illetve minden releváns változás. Fajsúlyos módosítás az intézkedések körének bővítése volt, ugyanis az eredetileg 5 intézkedés a TCS javaslata alapján 7-re nőtt. Ennek oka részben értékelői javaslatnak való megfelelés, részben pedig az új munkahely teremtést szolgáló mutató elérésének garantálása volt. A másik kardinális kérdés a támogatási intenzitások nagysága volt. Itt egységesítés történt az értékelői javaslatok figyelembevételével. MIvel a gazdaságfejlesztés fogalmi meghatározása az értékelésig váratott magára, s mivel ezt a korábbi gyakorlattól eltérően értelmezte az IH, így az ilyen célú intézkedések tartalmilag pontosításra kerültek. A TCS munkáját a közgyűlés elé terjesztendó végső HFS javaslat összeállításával fejezte be!
 

 Meghívó a ZZSZ HACS közgyűlésére valamint a Tervezői Csoport ülésére

2016. június 3.
A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2016. június 10-én, Kerkaszentkirályon a Természetházban tartja délelőtt 10 óraikezdettel soros közgyűlését, melynek egyetlen napirendji pontja a HACS 2014-2020-as uniós tervezési időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiájának (HFS) megtárgyalása. Az egyesület valamennyi tagja a korábbi gyakorlatnak megfelelően külön meghívót kap elektronikus levél formájában! Mindenkit szeretettel várunk!

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiát (HFS) kidolgozó Tervezői Csoportja 2016. június 7-én, kedden 9 órai kezdettel tartja utolsó ülését Kerkaszentkirályon a Természetházban, melynek tárgya a HFS végső, a közgyűlés elé kerülő anyagának összeállítása. Az ülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 

 

Értékelői egyeztetés a HFS-ről

2016. május 27.
A Lechner Tudásközpont Magócs Krisztina által vezetett munkascoportja kapta meg az IH-tól azt a feladatot, hogy értékelje a HFS-ek draft verziót, segítse a HACS-ok tervezési munkáját! A munkacsoport - mivel személyes konzultációkra az idő rövidsége miatt nem volt mód - telefonos konzultációs lehetőséget biztosított az egyes HACS-oknak, hogy a saját HFS-ükről egyeztethessenek. Ezzel a lehetőséggel éltünk mi is! Magócs Krisztinával vettük sorba a ZZSZ HFS-ének valemennyi súlyponti kérdését. Sikerült minden lényeges kérdést rövidre zárni, így a végleges, az IH számára is elfogadható HFS összeállítása elől elhárultak az akadályok. Különösen a gazdaságfejlesztés fogalomkörének értelmezése, az ennek való megfelelés volt problematikus, de itt is sikerült megoldást találni! Reméljük, hogy az áldolgozás révén egy jó minőségű fejlesztési dokumentum született, amelyhez a Lechner Tudásközpont munkacsoprtjának, s személy szerint Magócs Krisztinának a segítő közreműködését ezúton is szeretnénk megköszönni!


Értékelői és IH egyeztetés a HFS draft verzióról - Budapest Miniszterelnökség

2016. május 25.
A Miniszterelnökség épületében került sor Budapesten a HFS draft verziók tárgyában egy az IH által szervezett egyeztetésre, melyen az értékelést végző Lechner Tudásközpontot Magócs Krisztina, az IH-t pedig Horváth Szilveszeter képviselte. A szóban forgó eseményen általánossságban történt meg a HFS-ek elemzése, a tervezési útmutató szerinti sorrendben került áttekintésre a HFS. Konkrét kérdéseket az egyes fejezetekkel, illetve azok pontjaival kapcsolatban lehetett feltenni. Arra nem volt mód, hogy minden jelenlévő HACS HFS-ét meg lehessen tárgyalni, de a típushibákból bemutatása, illetva új információk közvetítése számunkra is nagyon hasznos volt. A tervezés kezdetén például még egyáltalán nem volt kifejezett hangsúly a munkahelyteremtésen, most azonban az IH arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez az egyik legfontosabb szempont!


Támogatási okirat - HFS draft benyújtás - kifizetési kérelem

2016. április 8.

Egyesületünk - minden más LEADER akciócsoporthoz hasonlóan - megkapta az Irányító Hatóságtól azt a támogatási okiratot, mely arra jogosít fel bennünket, hogy hivatalosan is benyújtsuk a HFS-t az IH részére, illetve, hogy lehívhassuk az ennek elkészítéséhez kötődő, úgynevezett "előkészítő támogatás" első részletét. Az előkészítő támogatás esetünkben 9,2 millió Ft, melynek 60%-a pályázható meg most, a fennmaradó 40%-ot a HFS IH általi végleges elfogadása után kaphatjuk meg. Az első részlethez szükséges kifizetési kérelem a kért mellékletekkel együtt (pld. HFS draft) a mai napon benyújtásra került.

 

Megnyíltak a Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020-as forrásai

2016. március 1.
 
2016. február 29-ével hivatalosan is megnyíltak a pályázók előtt az Interreg V–A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program 2014-2020-as forrásai.

Az első pályázati kör pályázatainak benyújtási határideje 2016. május 31.

Részletek a www.palyazat.gov.hu honlapon és a program önálló weboldalán érhetők el!
 


Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetének elfogadása (draft verzió)

2016. március 1.


A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyeület közgyűlése 2016. február 25-i közgyűlésén megtárgyalta, majd elfogadta a Helyi Fejlesztési Stratégia draft verzióját.


A szóban forgó dokumentum az alábbi linkre kattintva érhető el: HFS draft 
 


Meghívó közgyűlésre

2016. február 16.

Ezúton tájékoztatjuk a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület valamennyi tagját, hogy egyesületünk soronkövetkező közgyűlését 2016. február 25-én, 16 órai kezdettel Kerkaszentkirályon, a Természethátban tartja!

A közgyűlés meghívóját minden tagunknak a megadott emailcímre továbbítottuk! A közgyűlés egyik központi témája a 2014-2020-as Európai Uniós tervezési ciklusra vonatkozó Helyi Fejlesztési Stratégia megtárgyalása lesz! Az ügy fontosságára való tekintettel kérjük, hogy lehetőség szerint minden tagunk vegyen részt a közgyűlésen! Segítségüket, megértésüket előre is köszönjük!


Vidékfejlesztési és LEADER (HFS tervezet) tájékoztató workshop sorozat

2016. február 19.

A mai nappal - 2016. február 18. -  véget ért a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület által szervezett workshop sorozat. Az előadásokon bemutatott prezentáció anyaga a következő linkre kattintva érhető el pptx formátumban:
workshop anyag (pptx):


HFS információs fórum - Pusztamagyaród

2016. február 19.

Pusztamagyaródon 2016. február 18-án került sor az a HFS információs fórumsorozat utolsó rendezvényére. A Gondozási Központ épületében 18 órai kezdettel megrendezett fórumon 21 érdeklődő vett részt. A korrábbi rendezvényekhez hasonlóan itt is részletesen bemutatásra került aVP vidékfejlesztést érintő aktuális kiírásai és a  HFS draft verziója. A fórumkérdésekkel, illetve ezek megválaszolásával zárult!

Az itteni tapasztalatok és visszajelzések is azt mutattják, hogy igen komoly érdeklődés mutatkozik a Dombháti Örökség Programra a Válicka-menti települések esetében is.

 

 

HFS információs fórum - Kerkaszentkirály

  2016. február 19.

A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezetét és a Vidékfejlesztési Program élő és vidékfejlesztést érintő tervezett kiírásait bemutató fórumsorozatunk utolsó előtti állomása Kerkaszentkirály, a ZZSZ Vidékfejlesztési Egyesület székhelye volt. A 2016. február 18-án 14 órai kezdettel, a Természetházban megrendesett fórumon 10 fő vett részt, döntően a környező települések polgármesterei személyében. A rendezvény központi témája a már említett pályázati lehetőségek voltak. A VP-vel kapcsolatban a már megjelent kiírások vonatkozásában részletesebb, a tervzett intézkedések tárgyában pedig a rendelkezésre álló információk alapján egy vázlatosabb ismertetőre került sor, melyet a LEADER tervezett intézkedéseinek a bemutatása követett. Kérdésekre is ez utóbbiakkal kapcsolatban került sor elsősorban - különösen  a Dombháti Örökség Program kapcsán.
 

HFS információs fórum - Bázakerettye

2016. február 18.


2016. február 17-én, Bázakerettyén a Déryné Művelődési Házban 17 órai kezdettel került sor a Helyi Fejlesztési Stratégiát, illetve a Vidékfejlezstési Programot ismertető fórumra. A rendezvények a Bázakerettye környéki települések civil, vállakozói és önkormányzati képviselői és természetesen helybéliek vettek részt. A Megjelentek száma 19 fő volt. Legnagyobb érdeklődés a pályázati lehetőségeket kísérte, ezen belül is a tervezett LEADER intézkedéseket.


 

HFS információs fórum - Letenye

2016. február 18.

Letenyén, a Városházán került sor 2016. február 17-én 14 órai kezdettel a második tájékozttaó fórumra, melynek témája a Vidékfejlesztési Program és a Helyi Fejlesztési Stratégia pályázati lehetőségei, illtve utóbbi esetében a stratégia egészének ismertetése voltak. A koradélutáni - nem éppen optimális időpont ellenére - mind Letenyéről, mind pedig a környező településekről érkeztek érdeklődők, mindösszesen 12 fő. Mivel itt elsősorban önkormányzati és civil szervezetek képviselői voltak jelen, így értelemszerűen a legnagyobb érdeklődés mind a VP, mind pedig a HFS tekintetében azokat a kiírásokat. vagy kiírás tervezeteket kísérte, melyek önkormányzati fejlesztésekre vonatkoztak.
 

HFS Információs fórum - Semjénháza

2016. február 17.

A Vidékfejlesztési Program és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia vidékfejlesztési aspektusainak bemutatására került sor 2016. február 16-án, 18 órai kezdettel a semjénházi IKSZT épületében. A rendezvényen szép számban vettek részt a helyi, illetve a környező települések civil szervezeteinek, önkormányzatainak és vállalkozásainak képviselői. A rendezvényen részletesen bemutatásra kerültek a VP már kiírt, illetve  aközeljövőben megjelenő pályáztai felhívásai, illetve a LEADER program keretében meghirdetni tervezett intézkedései. A Helyi Vidékfejlesztési Program tervezetébnek részletes bemutatására is sor került. A fórumon mindösszesen 23-an vettek részt. SZámos kérdés, érdeklődés jelezte, hogy igen komoly az érdeklődés a pályázati lehetőségek iránt. Különösen a Dombháti Örökség Program, illetve a kisléptékű vállalkozói támogatások iránt mutatkozott felfokozott érdeklődés.
 


Tájékoztató fórumsorozat indul: fókuszban a Helyi Fejlesztési Stratégia és a Vidékfejlesztési Program

2016. február 11.
 

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület ezúton értesít minden érdeklődőt, hogy az alábbi időpontokban és helyszíneken tájékoztató fórumsorozatot indít 2016. február 16-a és február 18-a között. E rendezvények központi témája a Vidékfejlesztési Program vidékfejlesztést érintő intézkedéseinek bemutatása a rendelkezésre álló információk alapján, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia tervezetének társadalmasítása. Ez utóbbi keretén belül részletesen bemutatásra kerül a HFS Cselekvési Terv fejezetében foglalt intézkedéstervezetek.


 A fórumok helysznei és időpontjai:
2016. február 16. / 18 óra --- Semjénháza, IKSZT
2016. február 17. / 14 óra --- Letenye, Városháza - Házasságkötő terem
2016. február 17. / 17 óra --- Bázakerettye, Déryné Művelődési Ház
2016. február 18. / 14 óra --- Kerkaszentkirály, Természetház, kisterem
2016. február 18. / 18 óra --- Pusztamagyaród, Gondozási Központ
 


Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A tájékoztató fórumok plakátjai innen tölthetők le:
Semjénháza
Letenye
Bázakerettye
Kerkaszentkirály
Pusztamagyaród
 


Tervezői Csoport ülés - Kerkaszentkirály

2016. január 29.Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Tervezői Csoportja 2016. február 4-én, 9 órai kezdettel tartja soronkövetkező ülését.

Mindenérdeklődőt szeretettel várunk!
Rövid összefoglaló: Témája ismét a cselekvési terv még függőben lévő intézkedéseinek a pontosítása volt. Az ülésen 5 fő vett részt a TCS tagjai közül. Az előző ülésen elkezdett munka folytatódott tovább, azaz azokat az intézkedéseket pontosította tartalmában a TCS, amelyekkel korábbi ülésén nem végzett. Az ülés után lényegében összeállt a HFS draft verziója munkaanyag szinten.
 

 

Megjelent: Magyarország - Szlovénia INTERREG

2015. december 20.Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy megjelent a 2014-2020-as programperiódusra vonatkozó Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program Nyílt Pályázati Felhívása.
A Program a nyílt pályázati rendszer elve alapján működik. Ez azt jelenti, hogy a pályázók folyamatosan nyújthatnak be pályázatokat a Nyílt Pályázati Felhívás megjelenésétől mindaddig, amíg a pénzeszközök rendelkezésre állnak.

A Monitoring Bizottság döntésének tárgya az adott Monitoring Bizottsági ülés előtt meghatározott határidőire beérkezett és minden követelménynek megfelelő pályázat lesz. A pályázatok első benyújtási határideje 2016. február 12.

A Nyílt Pályázati Felhívással kapcsolatos általános kérdéseivel kérjük forduljon Jasmina Litrophoz vagy Gombás Ágneshez. Részletes információt az eMS-ről a +386 1 400 3102+386 1 400 3102 telefonszámon kaphat. További információ a program honlapján érhető el! Ugrás a honlapra!


Megjelent: - Ausztria-Magyarország INTERREG

2015. december 20.

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Programban 2015.12.16-án megnyílt a pályázatbenyújtás lehetősége.

A pályázati felhívás alapja az Európai Bizottság által 2015. június 30-án jóváhagyott Interreg V-A Ausztria-Magyarország Együttműködési Program. A program keretében az Unió több mint 78 millió euró ERFA forrással segíti az osztrák-magyar határrégió fejlődését. A nemzeti hozzájárulásokkal együtt a program költségvetése meghaladja a 95 millió EUR-t.

A program kereteit, benne a program alapvető prioritásait és specifikus céljait a programdokumentum tartalmazza.
További részleteket és a pályázati dokumentációt a program honlapján lehet megtalálni! Ugrás a honlapra!
 

 Tervezői Csoport ülés - Kerkaszentkirály

2015. december 1.


Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Tervezői Csoportja 2015. december 9-én, 9 órai kezdettel tartja soronkövetkező ülését Kerkaszentkirályon a Természetházban.


Mindenérdeklődőt szeretettel várunk!

Rövid összefoglaló: Központi témája a cselekvési terv még függőben lévő intézkedéseinek a pontosítása volt. Az ülésen 5 fő vett részt a TCS tagjai közül. Az egyes intézkedések pontosítása révén meghatározásra kerültek a jogosultsági szempontok, a kötelezettségvállalások, valamint az értékelési szempontok köre
 

Tervezői Csoport ülés - Kerkaszentkirály

2015. november 23.


Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Tervezői Csoportja 2015. december 1-jén, 9 órai kezdettel tartja soronkövetkező ülését Kerkaszentkirályon a Természetházban.


Mindenérdeklődőt szeretettel várunk!

Rövid összefoglaló: Az ülés témája a cselekvési terv egyes intézkedéseinek kidolgozása volt. Az ülésen a 6 fő vett részt a TCS tagjai közül. Körvonalazódtak a tervezett intézkedések – meghatározásra került ezek tématerülete, a támogatható tevékenységek köre.
 

Tervezői Csoport ülés - Kerkaszentkirály

2015. november 23.


Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület Tervezői Csoportja 2015. november 27-én, 9 órai kezdettel tartja soronkövetkező ülését Kerkaszentkirályon a Természetházban.


Mindenérdeklődőt szeretettel várunk!

Rövid összefoglaló: A találkozón a projektötlet adatlapok és a kérdőívek kiértékelését követően a stratégia lehetséges irányainak meghatározására került sor. Az ülésen a 5 fő vett részt a TCS tagjai közül. Az áttekintett projektötlet adatlapok alapján igényterületek kerültek meghatározásra. Ami világosan megmutatkozott, az az, hogy a helyi mikrovállalkozások és a zártkerti fejlesztések ügye megkerülhetetlennek látszik. A projektötlet gyűjtés eredméynei kapcsán az állapítható meg, hogy a zártkerti fejlesztésekre, a mikrovállakozások támogatására, kisebb önkormányzati infrastruktúrális fejlesztésekre, marketing célú projektek megvalósítáásra van igény. A projektötletek egy másik jelentős része olyan zevékenységekre vonatkozott, melyek más OP-kból támogathatók, így a LEADER-ben nem!
 

Megalakult a Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását segítő Tervezői Csoport

2015. november 11.

2015. november 10-én került sor a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezeti irodájában a Tervezői Csoport (TCS) alakuló ülésére. A TCS tagjai között a jogszabályi előírásoknak megfeleőe mértékben kaptak helyet a vállalkozói, a civil és az önkormányzati szféra képviselői.
A TCS feladata a Helyi fejlesztési Stratégia (HFS) koncepciójának összeállítása. Az alakuló ülésen a TCS tagok összeállították tervezett munkarendjüket, s meg is kezdték az operatív munkát az alapelvek lefektetésével, a tervezést segítő anyagok áttekintésével.

 A Tervezői Csoport tagjai:

Keléné Molnár Melinda --- civil szféra
dr. Kovács Lajos --- vállalkozói szféra
Lelkes András --- civil szféra
Szunyogh István --- önkormányzati szféra
Preksen László --- vállalkozói szféra
Iványi László --- önkormányzati szféra
Pál Zoltán --- önkormányzati szféra

Rövid összefoglaló: A találkozó központi témája a fejlesztési stratégia adta keretek beazonosítása, az alapelvek lefektetése és a jövőbeli menetrend összeállítása volt. Az ülésen valamennyi TCS tag részt vett (7 fő). Itt kerültek meghatározásra a HFS olyan alapvetései, mint a források szétforgácsolódásának megakadályozása végetti kis intézkedésszám, a gazdaságfejlesztés favorizálása, az intézkedések széles társadalmi alapjának megteremtésére való törekvés stb.


 

Figyelem! Hamarosan lejáró határidők!!!

 2015. augusztus 11.
 
Tájékoztatunk minden kedves pályázónkat, hogy hamarosan lejárnak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozott egyes beruházási jogcímekre vonatkozó megvalósítási, illetve kifizetési kérelem benyújtási határidők. Az MVH tájékoztatóját a témában, a következő linken találják: Tájékoztató

 

Indul a projektötlet gyűjtés a 2014-2020-as időszakra vonatkozó HFS tervezéshez 

2015. július 29.

Ezúton tájékoztatunk minden érdeklődőt, hogy a 2014-2020-as EU-s tervezési időszak LEADER pályázatainak kiírását megalapozó Helyi Vidékfejelsztési Startégia elkészítésének első lépéseként egyesületünk projektötlet gyűjtésbe kezd. Várjuk mindekinek a javaslatát,melyeket emailen várunk 2015. október 20-ig az info@zzsz.hu email címre!


Projektötlet adatlap szerkeszthető pdf formátumban:

A projektötlet adatlap innen tölthető le word formátumban: 

 

Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI.9.) MvM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár--vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról

2015. június 10.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter megjelentette 28/2015. (VI.9.) számú MvM rendeletét, melyben többek között a vidékfejelsztést érintő jogcímrendeletek és a végrehajtási rendelet is módosításra került. Ez az a jogszabály, amely a 23/2015. (V.29.) IH közleményben foglat megvalósítási és elszámolási határidőket érintő változásokat is jogszabályi szintre emeli!

MInden érintett számára fontos információkat tartalmaz, ezért kérjük, hogy alaposan tekintsék át!

A fenti jogszabály innen tölthető le: 28/2015. (VI.9.) MvM rendelet
(A vonatkozó Magyar Közlönyben!)
 
Megjelent az Irányító Hatóság 23/2015 (V.29) számú közleménye a folyamatban lévő vidékfejlesztési projektek határidejének módosításáról

2015. május 29.

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy az IH az alábbi közleményt tette közzé a projektek befejezési és elszámolási  határidőivel kapcsolatban:

23/2015 IH közlemény
 

 

Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet

2015. április 18.
Néhány napos késéssel, de megjelent a Magyar Közlönyben a 21/2015. (IV.17.) MvM rendelet az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeirő.

Támogatási kérelmeket 2015. május 4-től forráskimerülésig lehet benyújtani, kizárólag elektronikus úton! Emiatt kérünk minden érdeklődőt, hogy ellenőrizze, illetve probléma esetén minél gyorsabban rendezze MVH regisztrációját, meghatalmazásait!

A szóban forgó jogszabály innen tölthető le teljes egészében: 21/2015 (IV.17.) MvM rendelet
 

 

Közeleg az EMVA monitoring adatszolgáltatási kötelezettség határideje - 2015. március 19.

2015. március 6.

Az EMVA által társfinanszírozott vidékfejlesztési program (a továbbiakban: Program) keretében igénybe vett támogatások felhasználásának ellenőrzése céljából a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) az egyes jogcímekre vonatkozó jogszabályokban kötelezettségként előírt kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésére hívja fel monitoring adatszolgáltatásra kötelezett ügyfeleit.

A monitoring adatszolgáltatással kapcsolatos MVH közleményt, tájékoztatókat az alábbi linkre kattintva érheti el: ugrás az MVH oldalra a monitoringhoz

Az adatszolgáltatás elektronikus úton történik, melyre vonatkozóan a 29/2015. (II. 20.) számú MVH Közleményben külön útmutatót tett közzé az MVH!

A monitoring adatszolgáltatás határideje: 2015. március 19.

Kérünk minden érintettet, hogy legyen figyelemmel a fenti határidőre és tegyen eleget adatszolgáltatási kötelezettségének!
 


Újabb jogszabálymódosítások jelentek meg - 7/2015. (II.17.) MvM rendelet

2015. február 18.


A Magyar Közlöny 2015. évi 17. számában megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II.17.) MvM rendelet. A szóban forgó jogszabály az alábbi lenken érhető el:

7/2015. (II.17.) MvM rendelet

 


 Kifizetés kérelmekhez kapcsolódó Új MVH közlemények

2015. január. 26.Február elsejétől új, egyben a 2007 - 2013-as fejlesztési ciklus utolsó kifizetési ídőszaka nyílik. A problémentes kérelembenyújtás érdekében kérjük ügyfeleinket tanulmányozzák át az aktuális MVH közleményeket. I. Falumegújítás és fejlesztés: 11/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
II. Vidéki örökség megőrzése: 9/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény   
III. Mikrovállalkozások fejlesztése: 26/2015. (I.26.) számú MVH Közlemény
IV. Turisztikai tevékenységek ösztönzése: 20/2015. (I.23.) számú MVH Közlemény
V. LEADER program: 14/2015 (I.23.) számú MVH Közlemény

VI. LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli terültekkel való nemzetközi együttműködés jogcím keretében nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről
: 15/2015 (I.23.) számú MVH Közlemény

VII. LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről 18/2015. (I. 23.) számú MVH Közlemény
 

A III. és IV. tengelyes vidékfejlesztési támogatásokat érintő jogszabályváltozás - a 12/2014. (XII.30.) MVM rendelet

2015.január 05.

2014. december 31-i Magyar Közlönyben jelent meg - az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (XII.30.) MVM rendelet - , amely számos III. és IV. tengelyes jogcímet érint, sőt bizonyos módosításokat is tartalmaz a Vhr. (23/2007. (IV.17. FVM rendelet) vonatkozásában.

Kérünk minden érintettet, hogy alaposan tekintse át a 12/2014. (XII.30.) MVM rendelet, mely az alábbi linkre kattintva érhető el teljes terjedelemben: 12/2014. (XII.30.) MVM rendelet  
 

Ünnepi ügyfélfogadási rend

2014. december 22.

Ezúton tájékoztatnunk minden érdeklődőt, hogy a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete 2014. december 29-31. között csak telefonos ügyeletet tart az IH iránymutatásai szerint. Köszönjük megértésüket!

Ügyeleti telefonszám: +36 30 612 9075+36 30 612 9075


Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk!
 


Tájékoztató fórum
Kerkaszentkirályon

2014. december 15.

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület 2014.december 18-án 14 órai kezdettel rendezi meg Kerkaszentkirályon a Természetházban tájékoztató fórumát, melynek témája a III. és IV. tengelyes projektek megvalósítását érintő jogszabályi vktozások bemutatása.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 


Megjelent a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) Kormányrendelet

2014. november 26.
 
A Magyar Közlöny 2014. évi 161. számában megjelent a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26.) kormányrendelet.A fenti jogszabály innen tölthető le: katt ide
 
 

A III. és IV. tengelyes vidékfejlesztési támogatásokat érintő jogszabályváltozás - 8/2014. (XI.19.) MvM rendelet

2014. november 24.

2014. november 19-i Magyar Közlönyben jelent meg "Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejelsztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról" szóló 8/2014. (XI.19.) MvM rendelet, mely számos III. és IV. tengelyes jogcímet érint, sőt bizonyos módosításokat is tartalmaz a Vhr. (23/2007. (IV.17. FVM rendelet) vonatkozásában.

Kérünk minden érintettet, hogy alaposan tekintse át a 8/2014. (XI.19.) MvM rendeletet, mely az alábbi linkre kattintva érhető el teljes terjedelemben: 8/2014. (XI.19.)MvM rendelet

A fenti MvM rendeletből  néhány változásra szeretnénk felhívni tájékoztató jelleggel a figyelmet!
   
 • A Vhr. módosítása értelmében valamennyi III. és IV. tengelyes jogcím esetében az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósítását követő 1 éven belül, de legkésőbb 2015. május 31-ig kell benyújtani! (KIvéve abban az esetben,ha adott jogcím esetében a jogcímrendelet másként nem rendelkezik!)

 
 • A 24 hónapnál hosszabb megvalósítási határidővel érintett támogatások esetében a Vhr. eddigi szabályai alapján 2 éven belül a támogatás 50%-ával el kellett számolni. A jelenlegi módosítás mindezt úgy szabályozza, hogy ha a fejlesztés 24 hónapon belül megvalósult, csak éppen nem számolt el az illető, akkor ezt 2015. március31-ig megteheti.
 
 
 • A Vhr. alapján az utolsó kifizetési kérelemhez be kellett csatlni a jogerős engedélyeket (pld. használatbavételi engedélytengedélyhez kötött építési beruházás esetén), most ez annyiban módosult, hogy amennyiben az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig az nem érkezik meg, vagy nem válik jogerőssé, akkor az MVH ennek teljesüléséig, de legkésőbb 2015. szeptember 30-ig felfüggeszti a kifizetési kérelem ügyintézését!
 
 
 • Az MVH ugyancsak felfügegszti a kérelmek ügyintézését abban az esetben, ha a beruházás valamilyen oknál fogva Közbeszerzési Döntőbizottság elé kerül. Ha az ott lefolytatott eljárás során jogszabálysértést állapít meg a hatóság, akkor az MVH a művelet jogszabálysértéssel érintett részére jogosulatlanul igénybevett támogatást állapít meg és eszerint jár el.
 
 
 • A 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet alapján működtetett IKSZT-k esetében a működési költségek elszámolása érdekében kifizetési kérelem 2015. április 30-ig nyújtható be! 
   
 
 • A 47/2012. (V.11.) VM rendelet alapján megvalósított mikrovállalkozás fejlesztés tárgyú projektek vonatkozásában, ha az ügyfél a támogatási kérelemben vállaltaktól eltérően az üzemeltetési kötelezettség idejébek harmadik évében kevesebb munkavállalót alkalmaz, akkor jogosulatlan részvétel címén hiányzó alkalmazottanként a támogatás 2%-át, de elegfeljebb 300 ezer Ft/fő összeget kell visszafizetnie.
 
 
 • LEADER nemzetközi együttműködés és LEADER térségek közötti együttműködés jogcímek esetében kifizetési kérelmeket 2014-ben január 1-június 30 és augusztus 1 és decemebr 31. között lehet benyújtani. 2015-ben február 1-től június 30-ig áll rendelkezésre kifizetési időszak.


(A fenti ismertető csak tájékoztató jellegű és nem teljes körű, kérünk mindenkit, hogy a jogszabályt alaposan tekintse át!)

 

 

Pályázatok kis-, közép és mikrovállalkozásoknak

2014.10.16.

Minden érintett figyelmébe ajánljuk, hogy megjelent a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítéseés a Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívást jelentetett meg a Miniszterelnöki hivatal a GINOP keretén belül!

Mivel a 2007-2013-as programozási időszak Mikrovállalkozások fejlesztése és létrehozása támogatási jogcíme nem került nevesítésre a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Programban, ezért a vidéki vállalkozások a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretén belül tudnak fejlesztési forráshoz jutni.

A pályázati lehetőségekről részletesebben innen lehet tájékozódni: a Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (katt a linkre!)
(katt a képre a nagyításért!)
 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása 

A fenti pályázatokkal kapcsolatosan a PORTFOLIO.HU internetes portál egy elemzést tett közzé
, ami számos olyan pontra hívja fel a leendő pályázók figyelmét, ami lényeges lehet számukra! Érdemes hát elolvasni!

Ugrás a portfolio.hu oldalára a cikkhez: PORTFOLIOFATOSZ 60 órás akkreditált képzés felhívás!

2014.09.22
 
A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége 60 órás képzést hírdet. 
A képzés célja : szakmai felkészítés, kezdő falusi vendéglátók és vidéki szolgáltatóként tanyagazdaságot, farmgazdaságot működtető magánszemélyek, kis- és mikro vállalkozások számára.

A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi e-mail címre kérjük visszaküldeni
2014. szeptember 30 –ig : agroturizmus@t-online.hu

A képzés tervezett helyszínei Október végétől :
• Eger
• Győr
• Báránd - Szarvas
• Budapest
• Pécs
Felhívás letölthető a következő linken: felhívás
A jelentkezési lap a letölthető a következő linken: jelentkezési lap
 

 


Módosítások bizonyos jogcímek megvalósítási és elszámolási határidőiben /1/2014. (IX.15.) MvM rendelet

2014. szeptember 16.
Megjelent a Miniszterelnökséget vezető miniszter 1/2014. (IX. 15.) számú rendelete az Európai Mezogazdasági Vidékfejlesztési Alapból fi…nanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításával kapcsolatban. A rendelet teljes szövege az alábbi linkre kattintva érhető el:
1/2014. (IX.15) MvM rendelet -

A fenti jogszabály lényeges változásokat hoz a vidékfejlesztési tárgyú támogatások megvalósítása és elszámolása tekintetében! Kérünk mindenkit, hogy alaposan tekintse át az említett rendeletet!

A határidőváltozásokat követő táblázatot a következő linkről letölthető: Módosított határidő


 

 

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület ausztriai tanulmányút II.

2014.08.15

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület a 99/2012 (IX. 25.) VM. rendelet alapján, a LEADER nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatás jogcímen benyújtott, 2102708408 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem alapján valósítja meg LEADER nemzetközi együttműködési projektjét.

A projekt címe: Mura – Kerka Ízrégió kialakítása
Az ausztriai partner neve: Dél-Burgenland Plusz Leader Helyi Akciócsoport (LAG Südburgenland Plus).
A projekt keretében kétnapos ausztriai tanulmányutat szervezünk 40 fő részére.
A tanulmányút időpontja: 2014. szeptember 24-25. (szerda-csütörtök)

A tanulmányút programja az alábbi linken megtekinthető: Tanulmányút program

 
 

 

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület ausztriai tanulmányút I.

2014.08.15

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület a 99/2012 (IX. 25.) VM. rendelet alapján, a LEADER nemzetközi együttműködés keretében nyújtott támogatás jogcímen benyújtott, 2102708408 azonosító számon nyilvántartott támogatási kérelem alapján valósítja meg LEADER nemzetközi együttműködési projektjét.

A projekt címe: Mura – Kerka Ízrégió kialakítása
Az ausztriai partner neve: Dél-Burgenland Plusz Leader Helyi Akciócsoport (LAG Südburgenland Plus).
A projekt keretében egy napos ausztriai tanulmányutat szervezünk 10 fő részére.
© 2009 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - Minden jog fenntartva