Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
     
"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

Helyi Bíráló Bizottság


2011. szeptember 23.

Helyi Bíráló Bizottsági ülés

2011. október 05-én (szerdán), 10 órai kezdettel ül össze a a Helyi Bíráló Bizottság (HBB)!
Az ülés napirendje a következő:
1. Döntés a beérkezett projekt adatlapokról
2. Egyebek
A HBB ülés nyilvános, azon az egyesület bármely tagja részt vehet.
_______________________________________________________________________________________________________

2011. szeptember 16.

Helyi Bíráló Bizottsági ülés

2011. szeptember 23-én, 10 órai kezdettel ül össze a a Helyi Bíráló Bizottság (HBB)!
Az ülés napirendje a következő:
1. Döntés a beérkezett projekt adatlapokról
2. Egyebek
A HBB ülés nyilvános, azon az egyesület bármely tagja részt vehet.

_______________________________________________________________________________________________________

2011. augusztus 29.

Helyi Bíráló Bizottsági ülés

2011. szeptember 10-én, 10 órai kezdettel ül össze a a Helyi Bíráló Bizottság (HBB)!
Az ülés napirendje a következő:
1. Döntés a beérkezett projekt adatlapokról
2. Egyebek
A HBB ülés nyilvános, azon az egyesület bármely tagja részt vehet.
 

 

 Aktuális határidők

Projekt adatlapok benyújtásának határideje: (vonatkozó IH közlemény alapján!)
kisértékű projektek esetében: legkésőbb 2011. szeptember 5. (hétfő)
nem kisértékű projektek esetében: legkésőbb 2011. szeptember 29. (csütörtök)

A HBB ülésre az ülés napját megelőző 5. napig beérkezett projekt adatlapok terjeszthetők elő!
 
A projekt adatlapok esetleges javítására (hiba, vagy hányos benyújtás esetén) az ügyfél számára (az erre vonatkozó értesítés kézhezvételétől számítva)  5 munkanap áll rendelkezésre!
 
A HBB a benyújtott, javított projekt adatlapokról:
kisértékű projektek esetében legkésőbb  2011. szeptember 10.-ig (szombat) köteles döntést hozni;
nem kisértékű projektek esetében pedig legkésőbb 2011. október 5.-ig (szerda) köteles döntést hozni!
 
Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy NE AZ UTOLSÓ NAPOKBAN NYÚJTSÁK BE PROJEKTADATLAPJAIKAT, mert a döntéshozatali határidőig előfordulhat, hogy nem érkeznek be a postán feladott dokumentumok  Lehetőség szerint email-es kapcsolattartást válasszanak  a kommunikáció során a postaival szemben, mert ez jóval gyorsabb, hatékonyabb!
 
A HBB döntéséről ajánlott, postai küldeményben az ügyfél  a döntést követő 5 napon belül értesítést kap!

FONTOS! A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának feltétele. E nélkül a pályázat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül!

A HBB a benyújtott projekt adatlapokat a LEADER kritériumok alapján bírálja el! Ezek megtekinthetők itt: Kérjük, hogy projektjeiket a célterületnek megfelelő kritériumok figyelembevételével állítsák össze és nyújtsák be a projekt adatlapon!

A HBB döntése ellen jogorvoslatnak van helye! A döntéssel szemben a kézhezvételtől számított 5 napon belül van lehetőség fellebebzésre, melyet a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület közgyűléséne címezve, a munkaszervezethez kell benyújtani (8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.)!
 

Az ügyfelek jogai és kötelezettségei a projektjavaslatok benyújtása során

 

Kötelezettségek

  1. projektadatlap formanyomtatványának használata - ellenkező esetben a projektadatlap értékelés nélkül elutasításra kerül!
  2. általában az IH által meghatározott formanyomtatványok használata
  3. a projekt adatlap határidőre történő benyújtása (lásd  a fenti információs blokkot!)
  4. hiányos kitöltés vagy hiba esetén a hiánypótlási határidőnek eleget tenni!
  5. elutasított projekt kezdeményezés esetén a jogorvoslatra vonatkozó határidők betartása.
  6. a HBB támogató nyilatkozatának csatolása a pályázati dokumentációhoz, enélkül a pályázat érvénytelen!

Jogok

  1. projekt adatlap - határidőn belüli - javítása
  2. a HBB döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás kezdeményezése a vonatkozó határidők betartása mellett
  3. elutasított projekt ötlet esetén új projekt adatlap benyújtása a projektadatlap beküldésére nyitva álló időszakon belül
  4. amennyiben az ügyfél a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület tagja, úgy részt vehet a HBB ülésein
Mind az ügyfelekre, mind a HBB-re és a LEADER HACS -ra vonatkozó jogok és kötelezettségek részletesen a HBB-nak eljárásrendjében és a LEADER pályázati felhívásban olvashatóak!

HBB eljárásrend letöltés

LEADER pályázati felhívás letöltés
 

A Helyi Bíráló Bizottság (HBB) alapdokumentumai

A HBB tagsága: letölthető innen!

HBB eljárásrendje: letölthető innen!

HBB ülés napirendje: 1. HBB ülés(2011. augusztus 19-i ülés meghívója és napirendje!)
    2. HBB ülés: (2011.09.10.)
    3. HBB ülés:   (2011.09.23.)

    4. HBB ülés:    (2011.10.05.)
 
Projekt adatlap formanyomtatvány: letölthető innen! (Ezt a formanyomtatványt kötelező használni, az ettől eltérő adatlapokat az eljárásrend alapján a HBB-nak értékelés nélkül el kell utasítania!)

Átadás-átvételi formanyomtatvány: letölthető innen! (Ezt a formanyomtatványt kötelező használni, abban az esetben, ha személyesen nyújtja be a projekt adatlapot az ügyfél a munkaszervezethez!)


© 2009 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - Minden jog fenntartva