Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - 8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor utca 1.
     
"Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa"

GYIK

2011. évi ÚMVP III. tengelyes pályázatokkal kapcsolatos IH, MVH (írásos) állásfoglalások - (kérdések és válaszok)


ÚMVP III. tengely

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése
33/2011. (IV. 28.) VM rendelet


2011.07.04 - VM Vidékfejlesztési Osztály - Zala Termálvölgye Egyesület

Pálinkafőzdékkel kapcsolatos kérdések
A 94/2011. (VI.28.) IH közlemény szerint módosításra kerül a 33/2011. (IV.28.) Mikro jogcímrendeletet.
Az egyik változás az lenne, hogy a korábbi "2.§. (8) k) NACE REV. 2. 11. alágazat szerinti italgyártás" szűkítést feloldják és a július 15-ig mégis pályázhatnának sör- és pálinkafőzők mikróban.
Az új tiltás csak a NACE REV. 2. 11.02 és 11.03-ra, azaz a bor és gyümölcsbor előállításra vonatkozna (ezek továbbra sem lennének pályázhatóak mikróban).
Tehát támogathatóak lennének mikróban a következők:
11.01 Desztillált szeszes ital gyártása
11.04 Egyéb nem desztillált, erjesztett ital gyártása
11.05 Sörgyártás
11.06 Malátagyártás
11.07 Üdítőital, ásványvíz gyártása

Két kérdés merült fel a pálinkafőzde fejlesztést tervező helyi vállalkozónkban:
1. kérdés: Mivel mikróból támogatható a pálinka, a HACS LEADER helyi termékes kiírásba már nem fognak tudni pályázni pálinkafőzdék?
A kérdés azért fontos, mert a vállalkozó 2011. július 15-ig már nem lesz képes elkészíteni a pályázatát megfelelő színvonalon.
Ő eddig a szeptemberi LEADER kiírásra készült pályázatbeadással.
Egy értelmezés szerint a pálinkafőzdék LEADER-ben is pályázhatnak mivel Brüsszelben nemrég engedték meg a "projektszintű" LEADER lehatárolást.
Azaz, mivel LEADER-ben LEADER-szerűen, a LEADER kritérium lista alapján valósul meg a főzde fejlesztés, ezért támogatható itt is (meg mikróban is - a pályázó eldönti). Csak a kettős finanszírozás kizárására kell figyelni majd.
1. kérdés válasza: pálinkával is lehet pályázni LEADER-be a projektszintű lehatárolás miatt (ez jött ki nemrég a rendelet tervezet módosulásaként is)

2. kérdés: A mikró jogcímrendeletben (továbbra is) ki van zárva az Annex I. listás termékek előállítása, elsődleges feldolgozása (2.§.(9)). Mivel a pálinka szerepel a listában, ezért a rendeletváltoztatást követően sem lesz támogatható mikróból?
Az Annex I. listában a pálinka szövegesen így szerepel:
"ex 22.08 (*) Az e szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékekből nyert bármilyen ex 22.09 (*) erősségű etil-alkohol és szesz, denaturálva is; a likőrök, egyéb szeszes italok és szeszes italok előállítására használt összetett alkoholos készítmények („koncentrált kivonatok”) kivételével."
[(*) Az Európai Gazdasági Közösség Tanácsa 1959. december 18-ai 7a. sz. rendeletének (HL 7. szám, 1961.01.30., 71. o.) 1. cikke által beillesztett vámtarifaszám.]
Ahogy mi értelmeztük, a pálinka Annex I. listás termék.
Ezt támasztja alá az is, hogy a 47/2008. (IV.17.) FVM rendelet a mezőgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatásokról támogatta a pálinkához kapcsolódó fejlesztéseket is.
E rendelet pedig - a 3.§. (2) bekezdés szerint - kizárólag ilyen termékeket támogathatott.
"A támogatás kizárólag a Szerződés I. mellékletében szereplő termékek – kivéve halászati termékek – feldolgozását szolgáló műveletekre vehető igénybe."
2. kérdés válasza: a VM jelenlegi (!!!) határozott álláspontja, hogy a pálinka nem Annex I-es termék. (A választ az egyesület telefonon kapta meg e kérdésre!)

2011.06.24 - MVH Nyugat-dunántúli Kirendeltségének válasza - ZZSZ

Borászati eszközökkel kapcsolatos kérdés

Igényelhető-e támogatás mikrovállalkozások fejlesztése esetében borászathoz, illetve pálinka készítéshez használatos eszközök beszerzésére?
Jól gondoljuk-e, hogy a 33/2011. (IV.28) VM rendelet2.§ (8) k.9 pontja lapján semmiféle italgyártáshoz nem nyújtható támogatás, legyen az bor, pálinka vagy egyszerűen csak almalé, szőlőlé stb?
De támogatás igényelhető-e olyan tevékenységre, amely esetében az italgyártáshoz szükséges eszköz például oktatási célokat szolgál? (Pld. pálinkafőzést akar oktatni egy oktatásra szakosodott vállalkozás, ehhez akar eszközt beszerezni!) Véleményünk szerint igen, jól gondoljuk-e ezt?
Válasz: A 33/2011. (IV.28.) VM rendelet 2.§ (8) bekezdés k) pontja alapján nem támogatható: NACE REV. 2. 11. alágazat szerinti italgyártáshoz kapcsolódó fejlesztés.
Jelenleg hatályos jogszabályok alapján tehát valamennyi italgyártás a nem támogatható tevékenységi körbe tartozik.
A 33/2011. (IV.28.) VM rendelet 2.§ (8) bekezdés f) pontja alapján P nemzetgazdasági ág – Oktatás fejlesztési tevékenységhez sem igényelhető támogatás, kivéve a 85.5 szerinti egyéb oktatást.
FIGYELEM! 2011.06.28-án az IH közleményben arról tájékoztatja az érintetteket, hogy a szőlő- és gyümölcsborkészítésen kívül egyéb más italgyártás mégis támogatható lesz. A rendelet módosítás folyamatban van! Ez azt jelenti, hogy pálinkafűzéshez szükséges eszközök támogathatóak lesznek, azonban a borászatiak továbbra sem!ÚMVP III. tengely

Turizmusfejlesztés
44/2001.(V.26) számú VM rendelet

2011.07.19 - MVH Zala Megyei Kirendeltség - Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület

Országos jelentőségű turisztikai szervezeteknél, vagy országos szervezeteknél létesített tagság kérdése
A pontozási szempontok között szerepel a következő "Az ügyfél tagja valamely országos jelentőségű turisztikai szervezetnek, vagy olyan országos szervezetnek, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységhez".
A konkrét kérdés ezzel kapcsolatos: Melyek az országos jelentőségű turisztikai szervezetek? Mit tekintünk országos szervezetnek? Az ügyintézés során az MVH mi alapján ítéli meg azt, hogy egy szervezet - mely a tagságot igazolja - országos jelentőségű, vagy országos szervezet?
Pld. országos szervezetnek tekinthető-e a Zalai Dombság Turizmusáért Közhasznú Egyesület, melynek alapszabályában a tevékenységi hatókör országosként van megjelölve és az illetékes bíróság ekként jegyezte be? Ha ez tekinthető országosnak, akkor - mivel turisztika a fő profilja - országos jelentőségűnek is számít, egyáltalán annak kell lennie? Ez mi alapján dönthető el?
Válasz: A turisztikai szervezetnek, amely a tagságról szóló igazolást kiadja országos hatáskörűnek kell lennie, további előírást a jogszabályok nem tartalmaznak.

A pontozási szempont az országos jelentőségű turisztikai szervezetek esetében csak arról szól, hogy ott tagságot kell igazolni, de arról nem, hogy a fejlesztésnek és a tagságnak ugyanarra a turisztikai ágra kell vonatkoznia! Ezek szerint az lehetséges - és maximális pont jár érte -, ha a pályázó pld. falusi turizmusban pályázik és igazolást mondjuk a Magyar Természetbarát Szövetségtől hoz? Elvileg ezt el kellene fogadni, mert a rendelet az országos jelentőségű turisztikai szervezetek esetében nem írja elő azt, hogy ugyanarra a területre kell, hogy vonatkozzon a kettő, ezt csak az országos szervezetek kapcsán nevesíti!
Válasz:
"A 44/2011 (V.26.) VM rendelet 1. melléklete így fogalmaz:
3. Az ügyfél tagja valamely országos jelentőségű turisztikai szervezetnek, vagy olyan országos szervezetnek, amely szorosan kapcsolódik a tervezett fejlesztendő tevékenységhez / Támogatási kérelem és a turisztikai szervezet által kiállított igazolás"
Vagyis olyan országos jelentőségű turisztikai szervezethez kell csatlakozni, amely szorosan kapcsolódik a támogatási kérelemben szereplő fejlesztendő tevékenységhez.


(A fenti válasszal kapcsolatban további kérdést intéztünk az MVH-hoz, ugyanis a szóban forgó mondat jogi szempontból kétféleképpen értelmezhető. Amint választ kapunk azonnal jelezzük!)
A válasz megérkezett (2011.07.19.):
A központ telefonos tájékoztatása alapján olyan országos jelentőségű turisztikai szervezethez vagy olyan országos szervezethez kell csatlakozni, amely szorosan kapcsolódik a támogatási kérelemben szereplő fejlesztendő tevékenységhez.2011.07.11 - MVH Nyugat-dunántúli Kirendeltségének válasza - Innovatív Dél-Zala

Országos turisztikai szervezeti tagság kérdése

"(...) turisztikában érdekelt horgász-szervezet pontozásnál hogy érvényesítheti az országos szervezethez tartozását. Most érdeklődött az ügyfelem, hogy az Országos Horgász Szövetségnek, mint szervezetnek, csak a megyei tagszervezetei vannak. Saját maguk (egyéni tagok) csak a megyei szervezetnek tagjai. Erről tud igazolást szerezni.
Elégséges-e ez? Pontot ér-e?"

Válasz: Mivel a Magyar Országos Horgász Szövetség megyei tagszervezete egy országos szervezet helyi szervezete és nem pedig egy kizárólagosan az adott térségben működő szervezet, ezért a MOHOSZ helyi tagszervezet által kiadott igazolás benyújtásával az ügyfél eleget tesz a pontozási szempontnak.


2011.06.28
- MVH Nyugat-dunántúli Kirendeltségének válasza - ZZSZ

NATURA 2000-es területek problematikája
Az IIER a NATURA 2000-es megvalósítási helyeket eddig automatikusan elutasította. A jogcímrendeletek, konkrétan pld. a 77/2011. (V.26) VM rendelet nem tartalmaz olyan szűkítést, ami szerint ilyen státuszú területekre ne lehetne támogatást elnyerni! A Vhr. sem teljesen egyértelmű ebben a kérdésben! Kérdés, hogy lehet-e pályázni jogszerűen NATURA 2000-es területre avagy sem?
Válasz: A 44/2011. (V.26.) VM rendelet alapján benyújtott támogatási kérelmek esetében a megvalósítás helye lehet NATURA 2000-es terület.

borturizmus: a szõlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjérõl, továbbá a borászati termékek elõállításáról, forgalomba hozataláról és jelölésérõl szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti borvidékhez tartozó településen borok értékesítésére és kóstoltatására alkalmas helyiségek kialakítása;
Kérdés, hogy a jogosult településeken a borok értékesítésére és kóstoltatására alkalmas helyiségek kialakítása mit jelent pontosan? Csak újat – azaz meglévő helyiségek fejlesztését nem? Csak több helyiség esetében vehető igénybe támogatás? A kialakítás az építésen túl magába foglalja-e a berendezési tárgyak és egyéb eszközök beszerzését is?
Válasz: Borturizmus esetében nemcsak új helyiség kialakítására lehet támogatási kérelmet benyújtani, hanem már meglévő helyiség fejlesztésére is. Nem csak több helyiség esetében vehető igénybe támogatás. A rendelet 3.§ (1) bekezdésében szereplő költségek mindegyike elszámolható.

„erdei turizmus: a természetjáró turizmusnak az a válfaja, amely erdei területeken a természeti javak ingyenes igénybe vételére, illetve ellenértékes hasznosítására épül, turistautak, tanösvények és a természet megfigyelésére alkalmas létesítmények kialakításával, karbantartásával fejlesztésével (…)”
Kérdés az, hogy mi az erdei terület fogalma? Ez azonos az erdőterülettel? Ha igen, akkor mi alapján dönthető el, hogy mi minősül erdőnek - az ingatlan nyilvántartás (tulajdoni lap alapján) vagy erdészeti igazgatóság nyilvántartása (sok esetben itt már erdőként van nyilvántartva olyan terület is, amely tulajdoni lap szerint még más művelési ágú, de a tulajdonostól már az erdőként való kezelést várja el a hatóság, ellenkező esetben bírságol)!
Ha az erdei terület fogalma azonos az erdőterületével, akkor ez azt jelenti, hogy pályázni csak erdőterületen megvalósuló projektekre irányulhat (a fenti fogalom alapján) és ezen belül is kizárólag turistautakra, tanösvényekre és a természet megfigyelésére alkalmas létesítményekre lehet támogatást elnyerni. Jól értelmezzük ezt?
Ha igen, akkor mit értünk természet megfigyelésére alkalmas létesítmény alatt? Ez csak les, kilátó, megfigyelő kunyhó stb. lehet, vagy például erdei faház is, mely döntő részben a táj, a madarak megfigyelését szolgálja, de vizesblokk és pihenő szoba is van benne például?
Az OTÉK 28.§ (4) bekezdése alapján az erdő rendeltetésének megfelelő építmény helyezhető csak el, és kizárólag 10 ha-t meghaladó erdőterületen. Gazdasági és oktatási-kutatási rendeletetésű erdő esetén 0,5%-os beépítettségre, egészségügyi-szociális, turisztikai rendeltetési területen 5%-os beépítettségre van lehetőség! Az OTÉK más esetben erdőterületen nem enged építést!
Vagyis ez azt jelenti, hogy pályázat nem nyújtható be 10 ha-nál kisebb erdőkre vonatkozóan. A 10 ha-nál nagyobb erdők döntően állami tulajdonban vannak, vagy erdőbirtokosságok kezelik azokat (általában osztatlan közös tulajdonban állnak). Utóbbi esetben valamennyi tulajdonos hozzájárulása szükséges építéssel járó beruházás megvalósításához.
Kérdésként merül fel, hogy erdőbirtokosság pályázhat-e (vállalkozásnak számít-e)? Önálló adószáma van, alkalmazottakkal rendelkezik több esetben stb.
Válasz: A kérdés a központtal egyeztetés alatt áll.

Vízi turisztikai és horgász turizmust érintő fejlesztés
Kérdés: Vízi turisztikai és horgász turisztikai fejlesztés keretében támogatható-e olyan projekt, mely X településen (közvetlenül a tó mellett futó műút mellett – azaz a tóval átellenben) egy vízi sportokat és horgászatot szolgáló kölcsönzőt, információs pontot és pihenőt magában foglaló épület kialakítását célozza (nem szálláshelyként)?
Válasz: Igen, támogatható.

Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezethez való csatlakozás problematikája
A 44/2001. (V.26.) VM rendelet 9.§ (2) bekezdésének f.) pontja kimondja, hogy a támogatás igénybevételének egyik feltétele az, hogy a pályázó köteles „tagságot fenntartani turisztikai szakmai szervezetben és csatlakozni annak minõsítési vagy promóciós rendszeréhez (helyi Turisztikai Desztináció Menedzsmenthez, területi, regionális, országos egyesülethez, szövetséghez, turisztikai termék, vagy nemzetközi vagy nemzeti védjegy vagy minõsítési rendszerhez),(…)”
Kérdés, hogy mi van abban az esetben ha TDM a térségben nincs és a TDM-ekre vonatkozó előírások alapján a közeljövőben nem is várható ilyen szerveződés létrejötte? Egyéb, minősítési rendszert előíró szervezet pedig nincs a térségben!
A probléma azért is súlyos, mert a rendelet 1. számú mellékletének szakmai szempontok 14. sora éppen ez alapján pontozza a kérelmeket! Azon térségek, ahol TDM nincs, nem azonos eséllyel pályáznak, miközben rajtuk kívül álló körülményről van szó alapvetően!
Válasz: Válasz: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 44/2011 (V.26.) VM rendelet 1. számú mellékletének kérdésben meghatározott értékelési szempontja a következőképpen szól: "4. Az ügyfél tagja valamely helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetnek: Igen 5 pont; Nem - 0 pont". Tekintettel arra, hogy a jogszabály, úgy fogalmaz, hogy tagja-e "valamely helyi" TDM-nek, ezért elfogadható a legközebbi vagy más kistérségben működő TDM-nél való tagság igazolása is. A csatlakozási szándéknyilatkozat nem elegendő, tagsági igazolás benyújtása szükséges ahhoz, hogy ennél az értékelési szempontnál az ügyfél pontot kapjon. (A válasz 2011.06.30-án érkezett)2011.06.27 - MVH Nyugat-dunántúli Kirendeltségének válasza - Innovatív Dél-Zala

Építési Normagyűjteménnyel kapcsolatos kérdés
Turisztikai támogatási kérelmeknél a 2011/1 ÉNGy-t kell használni?
Válasz: 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet 30. §:
(2) Az (1) bekezdés szerinti építési normagyűjteményt, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is, az IH a 2007. évben április 20-ig, azt követően évente január 15-ig közleményben teszi közzé.
(3) Az IH a (2) bekezdés szerint közzétett építési normagyűjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti, és azt július 1-jéig közzéteszi.[1]

Az MVH honlapján már szerepel a 2011/2 ÉNGY.
2011 előtti pályázati körök gyakran ismételt kérdései


III. tengelyes intézkedések gyakran ismételt kérdései: (2009.)


http://www.umvp.eu/?q=hirek/az-ih-valaszol-frissitve
© 2009 Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület - Minden jog fenntartva